ماموریت


شرکت آرا روش اشا با ارائه راهکارهای خلاقانه و نرم افزارهای کاربردی
به منظور ارزش بخشیدن به داده ها توانمندسازی با اطلاعات تصمیم سازی مطمئن
پشتیبانی متفاوت
و تکیه بر کارکنان متعهد و با انگیزه
و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، فناوری و مدیریتی
در محدوده جغرافیای ایران فعالیت دارد.


بیشتر بخوانید

فعالیت ها


انجام کلیه فعالیت های طراحی، مشاوره، اجرا، ارائه و برنامه نویسی سیستم های اطلاعاتی مدیریت
و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی
انجام کلیه فعالیت های مربوط به خدمات حسابداری و خدمات مدیریتی
برگزاری جلسات و کنفرانس های مدیریتی و انگیزشی
انجام امور مرتبط با خدمات تحقیقاتی و خدمات فعالیت های مطالعاتی


بیشتر بخوانید